Cuộc sống

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

Alice Carin
Những bức ảnh vô tình chụp được dưới đây sẽ khiến bạn tự hỏi "mấy người này có phải sống cùng một hành tinh với mình hay không?"

1. Game Solitaire phiên bản kỉ băng hà chăng?

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

2. Có nên mua một cái không nhỉ?

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

3. "Nữ quyền"

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

4. Bạn có biết ăn kem trong lúc tuyết rơi thì kem sẽ không tan chảy? IQ vô cực nhé!

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

5. Lý do không nên mua siêu xe: không có cốp.

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

6. "Xin chào!"

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

7. Ninja rùa phiên bản đời thực

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

8. Công nghệ MacChair version 2000

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

9. Đây là cách bạn nổi bật trong bức hình chụp tốt nghiệp!

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

10. Nhìn kĩ vào... nó cũng đang nhìn bạn...

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

11. Cần gì phải xoắn! Chỉ cần dán keo dán sắt vào là được.

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

12. Không biết cô ấy nghĩ gì?

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

13. Tại sao Thám tử Pikachu lại bị bắt cơ chứ?

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

14. Sheet mask thế hệ mới

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

15. Thầy giáo tôi lau bảng bằng cái này!

Nhìn thấy chưa, nhìn kĩ lại đi, đây là 15 khoảnh khắc khiến bạn mất đi tư duy logic

Nguồn bài: Bright Side