Hài hước

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Minh Ngọc
Có ai vẫn tưởng năm 2007 chỉ cách năm nay hai năm hay cảm thấy vô cùng tội lỗi khi vào cửa hàng mà không mua gì không?

Trong đời, ai cũng từng trải qua những câu chuyện bi hài như quên mất giờ là mấy giờ dù vừa xem điện thoại xong, gặp rắc rối với Microsoft Word hay đột nhiên nhớ ra một thứ xấu hổ mà mình đã từng làm. Lúc đó, không ít bạn sẽ nghĩ rằng "Ồ, có lẽ chỉ mình gặp vấn đề này thôi." và quên chuyện đó ngay lập tức. Nhưng thực tế thì cũng rất nhiều người có trải nghiệm tương tự duới đây là danh sách những chuyện mà ai cũng từng trải qua nhưng ít khi nhắc tới. Có lẽ là khi đọc xong bài này, nhiều người sẽ cảm thấy rất đồng cảm đó.

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Những tình huống bi hài mà ai cũng từng trải qua nhưng không muốn nhắc đến

Nguồn bài: Bored Panda