Hài hước

Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống

Xyresix
Tại sao lại làm trái tim em đau?
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
Quá đáng quá thể. Nguồn ảnh: reddit.com/user/washedupwornout
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
Hận đời. Nguồn ảnh: reddit.com/user/YourDadHatesYou
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
"Tao nuôi mày ăn học để mày làm ba cái trò này à!?" daddy said. Nguồn ảnh: reddit.com/user/GhostChronos
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
"Đùa nhau à?" Nguồn ảnh: reddit.com/user/JF_112
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
Phía sau một cô gái yêu màu hồng và ghét sự giả dối... Nguồn ảnh: reddit.com/user/IamtheDenmarkian
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
"Con gái tôi nó tưới cây cà rốt này 3 tháng liền rồi và hôm nay tôi cho nó nhổ lên." Nguồn ảnh: reddit.com/user/banpeiSF
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
"Đừng cho Kenny ăn, nó sẽ béo lắm đấy." Nguồn ảnh: reddit.com/user/VinceStapled
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
"Quỷ sứ hà. Làm người ta hi vọng." Nguồn ảnh: reddit.com/user/dvntwnsnd
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
"Ước gì hồi ấy rút ra kịp." Nguồn ảnh: reddit.com/user/Shady_Slim
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
Cho anh tất cả những gì em có. Nguồn ảnh: reddit.com/user/AdamE89
Tuyển tập gif: Những tình huống thất vọng não nề trong cuộc sống
Buồn hơn cả nỗi buồn. Nguồn ảnh: user/IamtheDenmarkian
Nguồn bài: Reddit