Hài hước

Tổng hợp meme hài hước về cách ly tại gia

Minh Ngọc
Dịch COVID-19 - nguồn cảm hứng bất tận cho việc chế meme.

Đừng quên hồ bơi trong nhà nữa

Những thành phần này, tôi từ chối nhận là đồng bào

Khi dịch đến, thủ tướng cũng như người thường

Người anh hùng cứu quốc

Khi bạn đã ở nhà quá lâu

Chơi ác quá trời

Ở nhà lâu đến mất hết nhận thức về thế giới quan rồi

Trong mùa dịch, nhiều tiền không quan trọng. Quan trọng là phải có giấy vệ sinh

"Tớ là hình tròn"

Khi người già động vào công nghệ

Bình thường thì không tập, thế mà cứ mùa dịch đến thì y như rằng

Anh hùng vào năm 2020 nó phải khác

Cảm ơn chị vì món quà vô giá này

Đại dịch này là lỗi của ai?

Cách chính quyền Mỹ và Đan Mạch họp trong mùa dịch

Cái khẩu trang tốt nhất hiện nay

Nguồn bài: Bored Panda