Hài hước

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Minh Ngọc
Đảm bảo các bạn sẽ thích đi bảo tàng hơn sau khi đọc xong đó.

Khi nhắc đến hội họa cổ điển, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bức tranh sơn dầu nhìn vừa đáng sợ vừa nhàm chán. Nhưng ngày nay, qua bàn tay của cư dân mạng, những tác phẩm hội họa xưa cũ này đã trở nên hài hước và gần gũi hơn. Các nhân vật giờ đây không còn nghiêm túc nữa mà trở nên rất "xì tin" khi cũng biết dùng Netflix, selfie hay sợ deadline. Hy vọng các bạn đọc của Lost Bird sẽ có một tràng cười sảng khoái sau khi đọc xong bài này.

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Tuyển tập meme tranh cổ điển: Học lịch sử mỹ thuật chưa bao giờ vui đến thế (Kỳ 1)

Nguồn bài: Bored Panda