Showbiz

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Vàng Anh
Thay vì những dòng trạng thái cập nhật hoạt động hay đánh bóng tên tuổi như các nghệ sĩ khác, trang Facebook của Thành Long thường xuyên đăng về những bài học trong cuộc sống.

Tuổi trẻ luôn ở trong trái tim ta. Hãy tận hưởng từng phút giây bạn nhé!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Chúng ta không thể giúp tất cả, nhưng mọi người thì có thể giúp đỡ một ai đó.

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Mỗi quyết định thay đổi của bạn đều sẽ dẫn tới một cuộc sống mới hoàn toàn!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Trân trọng những gì bạn đang có trước khi quá trễ....

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Sự tử tế là vô điều kiện....

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

"Nói ít, làm nhiều" sẽ dẫn đến thành công!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Không có gì là không thể. Ngay cả chữ "không thể" (Impossible) cũng mang hàm ý "tôi có thể" (I'm possible).

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Mỗi ngày đều là một cơ hội mới!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Mọi thứ đều có lý do của nó. Hãy tin rằng bạn có thể thì bạn sẽ thành công!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Cuộc sống rất đơn giản nhưng không hề dễ dàng!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Mọi người không đánh giá cao tôi khi còn trẻ. Nhưng với sự tập trung và cần mẫn, tôi đã giành được chỗ đứng của mình!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Cuộc sống đẹp hơn khi bạn tươi cười!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Nụ cười của bạn khiến tôi hạnh phúc!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Công thức của thành công: Luyện tập và tập trung không ngừng nghỉ!

'Đọc một trạng thái, học một sàng khôn' từ trang Facebook của Thành Long

Nguồn bài: nextshark