Cuộc sống

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Chim Ong
Quá trình lão hóa của con người bị chậm lại, trái đất sẽ biến thành một máy tính khổng lồ,… tất cả đều sẽ xảy ra trong thế kỷ 21 này!

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều từng tưởng tượng liệu 100 năm nữa thế giới sẽ "tiến hóa" vượt bậc ra sao? Ví dụ như robot sẽ xuất hiện tràn lan và sinh sống như con người chẳng hạn?

Ray Kurzweil - nhà tương lai học nổi tiếng người Mỹ sẽ tiên đoán về những sự việc sắp xảy ra trong vài chục năm nữa. Ông từng là người đưa ra nhiều dự đoán chính xác về khoa học và một trong những điều đó đã thực sự diễn ra.

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Dự đoán của ông ít khi nào sai, xác suất "bách phát bách trúng" của ông được thế giới công nhận với tỷ lệ 86% thông qua các lời tiên tri trước đó. Vậy hãy xem thử xem nhà tương lai học của chúng ta tiếp tục dự đoán điều gì?

1. Năm 2019

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

2. Năm 2020

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

3. Năm 2025

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

4. Năm 2027

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

5. Năm 2029

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

6. Những năm 2030

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

7. Năm 2040

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

8. Năm 2045

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

9. Từ năm 2045 đến năm 2099

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Xem thử những gì 'thánh tiên tri' có xác suất đúng 86% dự đoán thế giới đến năm 2099

Nghe có vẻ khó tin nhưng biết đâu chừng những thứ này sẽ diễn ra trong tương lai sắp tới thì sao? Các độc giả Lost Bird thấy lời tiên tri nào sẽ trở thành sự thật?

Nguồn bài: Brightside