Độc lạ

18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử

Chim Mỏ Rộng
Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều đồ chơi khó hiểu và gây nguy hiểm cho trẻ em nhưng vẫn được lưu hành rộng rãi.
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Tạ cho trẻ em mới biết đi được sản xuất và bán rộng rãi vào năm 1945. Nguồn ảnh: Lambert / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Xe đồ chơi có thuốc lá và gạt tàn, năm 1959. Nguồn ảnh: Mirrorpix / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Bộ đồ chơi phun lửa cho trẻ em, năm 1955. Nguồn ảnh: Hulton Archive / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Đồ chơi giả lập súng chống máy bay với tên lửa có thể phóng thực tế, năm 1942. Nguồn ảnh: Herbert Gehr / Time & Life Pictures / Getty Image
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Xe ô tô chạy bằng xăng cho trẻ em, năm 1930. Nguồn ảnh: Elmer Fryer / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Chiếc lồng sắt lơ lửng cho trẻ em hít thở không khí ngoài trời, năm 1934. Nguồn ảnh: Fox Photos / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Đồ chơi nghiên cứu năng lượng nguyên tử sử dụng mẫu uranium, khoảng năm 1950. Nguồn ảnh: Historical / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Máy thổi khí DDT (DDT được sử dụng như là một loại thuốc trừ sâu có độ bền vững và độc tính cao), năm 1945. Nguồn ảnh: Bettmann / Bettmann Archive
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Búp bê có thể bú sữa và nôn mửa, năm 1948. Nguồn ảnh: Martha Holmes / Getty Images
 
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Xe đua bằng gỗ dành cho 6 trẻ em ngồi, khoảng năm 1940. Nguồn ảnh: George Rinhart / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Máy sấy tóc đu quay ngựa, năm 1947. Nguồn ảnh: Keystone Features / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Búp bê bị ốm, khoảng năm 1945. Nguồn ảnh: Bettmann / Bettmann Archive
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Súng ngắn nhỏ cho trẻ mới biết đi, năm 1935. Nguồn ảnh: Science & Society Picture Librar / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Súng trường điện tử và bia nhắm bắn, năm 1962. Nguồn ảnh: Bettmann / Bettmann Archive
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Bộ dụng cụ của nha sĩ có kềm kẹp răng, năm 1945. Nguồn ảnh: Walter Sanders / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Thủy phi cơ chạy bằng khí dành cho trẻ em, năm 1931. Nguồn ảnh: Imagno / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Thiết bị nghe tốc độ cao Sonic Ear, năm 1979. Nguồn ảnh: Mirrorpix / Getty Images
18 món đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã từng tồn tại trong lịch sử
Một chiếc máy cưa mini dành cho trẻ em muốn tạo ra đồ chơi cho riêng mình, những năm 1950. Nguồn ảnh: Bettmann / Bettmann Archive
Nguồn bài: BuzzFeed