Nghệ thuật

10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017

Aug K.

Flat flay đã luôn là một xu hướng nhiếp ảnh không còn xa lạ trong nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại. Hãy cùng lạc vào 10 tấm hình đắt giá nhất của cuộc thi Magnum Photography 2017 dưới đây, khi mà thức ăn và chủ thể đã nói lên rất nhiều ngôn ngữ hình ảnh của nó.

10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Anchal, Mumbai, 2017
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Isaiah, Los Angeles, 2016
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Alex and Jessica, Los Angeles, 2016
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Bradley, Los Angeles, 2016
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Siti Qhalisha, Kuala Lumpur, 2017
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Daria, Los Angeles, 2016
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Jesus, Los Angeles, 2016
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Chetan, Mumbai, 2017
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Beryl Oh, Kuala Lumpur, 2017
10 hình ảnh 'nằm và ăn' đắt giá từ cuộc thi Magnum Photography 2017
Iman Danial, Kuala Lumpur, 2017
Nguồn ảnh: ensculture.com