Đang xem từ khóa

10 vạn câu hỏi vì sao

15 sự thật cứ ngỡ như đùa xung quanh cuộc sống của chúng ta Nếu 23 người cùng ngồi trong một căn phòng, sẽ có xác suất khoảng 50% là ít nhất 2 người có cùng ngày sinh nhật. Nếu căn phòng có 75 người thì xác suất này sẽ là 99,9%.