Đang xem từ khóa

A Discovery of Witches

Năm 2018: Sự lên ngôi của các TV Series về phù thủy Không ngoa khi nói rằng, năm 2018 chính là thời điểm hoàng kim của những bộ phim truyền hình dài tập mang chủ đề về phù thủy.