Đang xem từ khóa

ADHD

Thuyết âm mưu: Các nhân vật trong phim hoạt hình 'Winnie The Pooh' đều mắc những bệnh kì lạ Sau khi đọc qua giả thuyết này, bạn sẽ không bao giờ có thể xem bộ phim Winnie The Pooh với tâm thế như cũ nữa.
Bộ make up rùng rợn miêu tả 'mặt thật' của căn bệnh Tâm thần lưỡng cực Đây là những hiệu ứng make up để miêu tả căn bệnh tâm thần lưỡng cực, ADHD (Hội chứng bệnh tăng động giảm chú ý), trầm cảm.