Đang xem từ khóa

Alain Delorme

Shipper Việt Nam cũng phải gọi các 'thánh' này bằng cụ Nếu bạn cho rằng những người thồ hàng cồng kềnh vừa gặp trên đường đã bá đạo lắm rồi thì nên suy nghĩ lại sau khi xem loạt ảnh này...