Đang xem từ khóa

Albinen

Chuyển lên cao nguyên ở, được nhận ngay... 13 tỷ đồng? Một thị trấn ở cao nguyên Thụy Sĩ đang đối mặt với nguy cơ mất dân cư, chính vì vậy chính phủ đã ra luật "thưởng nóng" cho bất cứ ai muốn dọn đến đây sống.