Đang xem từ khóa

Amit Patel

Người đàn ông mù bật khóc khi không ai nhường chỗ ngồi cho mình và chú chó dẫn đường Khi cuộc sống trở nên vội vã, có phải con người đang dần ích kỷ hơn?