Đang xem từ khóa

amy

Ngoài 'Diễm xưa', còn những cô gái nào được gọi tên trên tựa bài hát? Có những nhạc sĩ chọn tên cô gái mình yêu thương làm tựa bài hát, lại có người lấy tên thần tượng, thậm chí là tình địch.