Đang xem từ khóa

bà già

17 cụ bà già yếu nhưng chẳng ngại xuống tay giết người (Kỳ 1) Sát nhân hàng loạt đa phần là nam giới to khoẻ, nhưng những cụ bà này lại là những trường hợp đặc biệt.