Đang xem từ khóa

bài trung quốc

Lịch sử đau thương của người nhập cư Mỹ gốc Á: Bị lăng nhục, khinh rẻ, thậm chí là đổ máu Trước khi được xã hội chấp nhận như bây giờ, họ luôn bị coi là bẩn thỉu, thô lỗ và bị những người da trắng ném ra ngoài lề xã hội vì phân biệt chủng tộc.