Đang xem từ khóa

bó chân

Lịch sử làm đẹp của phụ nữ là chuỗi dài những thống khổ Đúng là làm đẹp không dành cho những người nhát gan.
Những tiêu chuẩn kỳ lạ về cái đẹp mà chúng ta mong 'một đi không trở lại' Đồng ý là "muốn đẹp thì phải cắn răng" nhưng ít ra thời buổi này chúng ta không nhổ trụi lông mi hay tự bó bàn chân của mình