Đang xem từ khóa

Cambridge Analytica

Vì sao nước Úc kiện Facebook, yêu cầu bồi thường đến 529 tỷ USD? 527 tỷ USD tương đương 12.278.523.780.000.000 VNĐ.
Facebook cấm các ứng dụng trắc nghiệm tính cách sau bê bối rò rỉ dữ liệu năm ngoái Các ứng dụng với "tiện ích tối thiểu" sẽ không được phép hoạt động trên nền tảng Facebook.