Đang xem từ khóa

cận huyết

Vết nhơ của lịch sử Canada: Gia tộc loạn luân suốt 100 năm, trẻ em bị lạm dụng bởi chính cha mình Trong lòng một đất nước Canada văn minh, vẫn còn có những gia đình sống như thời nguyên thủy. Tất nhiên, cách duy trì giống nòi của họ cũng chẳng hề "hiện đại" hơn
Vương triều hàng trăm năm của Châu Âu sụp đổ do kết hôn cận huyết Chỉ vì không muốn quyền lực rơi vào tay kẻ khác, người đứng đầu triều đại này đã gián tiếp đẩy gia tộc mình vào diệt vong.