Đang xem từ khóa

cánh cụt đồng tính

Quan hệ đồng tính ở động vật: Tại sao đồng tính lại là tự nhiên và có đóng góp quan trọng? Quan hê đồng tính ở động vật có tỉ lệ cực kì cao và rất dễ bắt gặp ở nhiều loài. Các loài động vật thực hiện các hành vi quan hệ đồng tính rất tự nhiên như khi một con đực quan hệ với một con cái.
Cặp đôi cánh cụt đực đồng tính được tặng trứng để ấp, thoả mãn mơ ước làm cha Ai cũng bất ngờ vì cặp cánh cụt này đã đối xử với quả trứng như con ruột của chúng.