Đang xem từ khóa

Concert trở lại

Sau 17 năm chờ đợi, fan Việt đã có thể nói: 'Thanh xuân của chúng tôi vì H.O.T mà trở thành bất hủ' Phấn khích, hồi hộp, lo lắng, ấm ức, xúc động, thoả mãn - thứ cảm xúc phức tạp đó dường như chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả nổi...