Đang xem từ khóa

đại dịch béo phì

Một loại gen sẽ giúp bạn 'ăn mãi không mập' đã được các nhà khoa học tìm ra Liệu rằng béo phì sẽ bỏ ta mà đi nếu loại thuốc này được sản xuất?