Đang xem từ khóa

david ayer

Fan DC tiếp tục kêu gọi Warner Bros. ra mắt 'Suicide Squad' phiên bản David Ayer Khả năng cao chúng ta sẽ được xem một một Suicide Squad hoàn toàn khác trên HBO Max.