Đang xem từ khóa

dự án SUN

Bộ ảnh về những góc khuất trong xã hội của họa sĩ người Indonesia sẽ khiến bạn suy ngẫm Liệu thế giới chúng ta đang sống có thể tàn nhẫn đến mức nào?