Đang xem từ khóa

Gabi và những chú quạ

Quạ mang quà đến trả ơn cho cô bé đã cho chúng ăn suốt 4 năm Đây là một câu chuyện rất đáng yêu giữa những chú quạ và một cô bé 8 tuổi.