Đang xem từ khóa

giao thức ăn

Anh shipper có 'trái tim thủy tinh': Suýt khóc vì thấy quán làm thức ăn lâu sợ khách đói Đang lúc đói mà gặp shipper cute thế này có đợi lâu cũng không nỡ nổi quạu.
Nạn bom hàng vô tội vạ qua ứng dụng giao thức ăn trong mùa dịch khiến nhiều người bức xúc Giữa lúc khó khăn vì Covid-19 hoành hành, hàng chục shipper méo mặt vì một người vô ý thức.