Đang xem từ khóa

Goar Avetisyan

'Phù thuỷ trang điểm' trả lại vẻ đẹp cho những phụ nữ bị huỷ hoại khuôn mặt "Không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ chưa được làm đẹp" - Đó là những gì mà Goar Avetisyan muốn những chị em kém may mắn tin vào để có cuộc sống tươi đẹp hơn.