Đang xem từ khóa

IGOT7

Hơn 11 nghìn fan GOT7 trend hashtag, gửi xe tải LED 'dằn mặt' JYP vì loạt 'tội' khó thông cảm Fan của GOT7 trend hashtag và gửi xe tải LED đến JYP Entertainment trước hành động im lặng của công ty đối với các vấn đề đang xảy ra với những thành viên GOT7