Đang xem từ khóa

Jonathan Galindo

Hiện tượng kinh dị Mexico bị người Việt thi nhau chế ảnh đùa giỡn Gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thanh thiếu niên trên các MXH, thế mà hiện tượng kinh dị này phải chùn bước trước... trình độ photoshop và sự hài hước của cư dân mạng Việt.