Đang xem từ khóa

Khách sạn bị bỏ hoang ở Nhật

Chuyện lạ trong khách sạn bỏ hoang 12 năm ở Nhật: Phòng thời gian ngừng trôi, phòng hoang tàn đổ nát Người xem chẳng thể rời mắt khỏi những khung hình đẹp tĩnh lặng, có phần ma quái...