Đang xem từ khóa

không sinh con

Người Hàn Quốc ngày nay thà chi tiền cho thú cưng còn hơn phải sinh con đẻ cái Ngày nay, những người trẻ xứ Kim chi đang có suy nghĩ thà đầu tư cho thú cưng còn hơn việc “mang nặng đẻ đau”.
Thanh niên Ấn Độ kiện cha mẹ ra tòa vì... tự ý sinh mình ra mà không hỏi trước ý kiến mình Raphael Samuel theo chủ nghĩa phản đối khuyến sinh (anti-natalism). Anh nghĩ con người nên hạn chế sinh đẻ vì mang một đứa trẻ đến thế giới mà chưa được sự đồng ý của bé là việc phi đạo đức.