Đang xem từ khóa

(Khu Vườn Hưởng LạcTrần Tục

Còn quá nhiều bí ẩn trong 'Khu Vườn Hưởng Lạc' - bức danh họa gây tranh cãi suốt 600 năm qua The Garden Of Earthly Delights (Khu Vườn Hưởng Lạc Trần Tục) miêu tả tội tổ tông của nhân loại và quá trình sống buông thả sa ngã của con người!