Đang xem từ khóa

khủng hoảng kinh tế

Trung Quốc lần đầu tiên có số người giàu vượt mặt cả Mỹ Trung Quốc không chỉ qua mặt mà còn vượt xa Hoa Kỳ về số lượng cư dân giàu có.
Dưới đáy vực khủng hoảng, người dân Venezuela phải ăn thịt thối, sống cuộc đời như địa ngục trần gian Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cùng với lạm phát phi mã đang đẩy cuộc sống của nhiều người dân vào tận cùng của sự đói khổ.