Đang xem từ khóa

làm gốm

Người phụ nữ Việt làm bóng bay gốm để 'đóng băng' kỷ niệm hạnh phúc mãi mãi Bóng bay là biểu tượng cho sự hạnh phúc và nếu bạn có thể lưu giữ những quả bóng này mãi mãi thì thật tuyệt vời.