Đang xem từ khóa

Leningrad

Cuộc đời bạc mệnh của nữ nhiếp ảnh gia dành hơn 40 năm lặng lẽ chụp hình nước Nga Hay câu chuyện về một tài năng chấp nhận bị thế giới lãng quên còn hơn phải công bố tác phẩm của mình.