Đang xem từ khóa

nhập cảnh

Chú chó cảnh sát tự hào tìm được... đầu lợn nướng bên trong hành lý của khách du lịch Là thành viên của đội chó nghiệp vụ, việc hoàn thành nhiệm vụ chính là niềm tự hào của chú chó này.