Đang xem từ khóa

nhịn ăn suốt 48 tiếng

Người mẹ tận tuỵ đút cơm trong khi cậu con trai vẫn cắm đầu cày game Đây cũng là hồi chuông báo động về hiện tượng nghiện game trong thế giới học đường ngày nay.