Đang xem từ khóa

phá game

Ảnh đàn chó Husky chứng minh định luật luôn có đứa 'phá game' trong một team Các chú chó cũng rất giỏi trong việc 'chơi trội' để thu hút sự chú ý.