Đang xem từ khóa

Phúc lợi động vật

Kẻ tấn công chú chó cảnh sát trở thành người đầu tiên bị tống giam theo Luật Finn Đây chính là trường hợp nghiêm trọng đầu tiên khiến luật pháp phải can thiệp và bắt giam đối tượng gây tổn hại cho động vật.
'Cuộc Đua Kỳ Thú' gây tranh cãi lớn khi trói, vẽ sơn lên động vật và còn phát sóng trên truyền hình Mặc dù là một chương trình tiếng tăm tại Việt Nam nhưng "Cuộc Đua Kỳ Thú" đang vấp phải những tranh cãi xung quanh việc tạo ra các thử thách có tính chất ngược đãi động vật.