Đang xem từ khóa

The Simpson

'The Simpson' lại tiên tri chính xác sự kiện cửa hàng Toys R Us tuyên bố đóng cửa Loạt phim hoạt hình tiên tri tiếp tục làm cả thế giới kinh ngạc khi dự đoán chính xác sự kiện Toys R Us đóng cửa.