Đang xem từ khóa

thí nghiệm ở chuột

Tin chấn động: Các nhà khoa học cho biết đã tìm được phương pháp chữa hói đầu Một phương pháp chữa hói đầu đã được các nhà khoa học chia sẻ tại một hội nghị quốc tế.
Chuột con ra đời từ 2 chuột mẹ, liệu sinh sản đồng giới có phải là điều khả thi trong tương lai? Dù những chú chuột con được hạ sinh thành công, song chúng vẫn không thể duy trì sự sống lâu như những chú chuột bình thường khác.