Đang xem từ khóa

thợ chăm sóc

Khách hàng hỏi vì sao chi phí chăm sóc lông cho thú cưng còn đắt hơn làm tóc thông thường và đây là câu trả lời Việc chăm sóc cho thú cưng không hề dễ dàng!