Đang xem từ khóa

thứ Hai

Thứ Hai đầy ám ảnh, nhưng Thứ Ba mới thực sự kinh hoàng, điều này có lý do khoa học hẳn hoi! Một sự thật mà không mấy ai có thể nhận ra.
Những điều chỉ có thể xảy ra trong 'phim kinh dị' mang tên 'Sáng thứ Hai' Chỉ mong sao thời gian luôn dừng lại ở tối thứ Bảy...