Đang xem từ khóa

Titanoboa

Loài động vật tuyệt chủng nào sẽ vô cùng đáng sợ nếu còn tồn tại đến ngày nay? Liệu khủng long bạo chúa có phải là câu trả lời chính xác không?