Đang xem từ khóa

Tony Perkins

Cho rằng thiên tai là cách Chúa trừng trị người đồng tính, cuối cùng chính nhà của ông này lại bị lũ cuốn trôi Khẩu nghiệp trong truyền thuyết hẳn là đây…