Đang xem từ khóa

trèo vào chuồng thú

Khi những du khách 'bỏ quên não' trèo vào chuồng thú dữ Chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra cho ai dám cả gan đối diện trực tiếp với những con thú hung dữ và thèm 'mồi lạ' khi bị nhốt trong vườn thú.