Đang xem từ khóa

trung đoàn

Ám ảnh sự thay đổi của 14 người lính qua 3 bức ảnh chụp trước, trong và sau chiến tranh Chỉ cần nhìn qua gương mặt những người lính, chúng ta sẽ phần nào cảm nhận được chiến tranh đã thay đổi con người ra sao.