Đang xem từ khóa

vô tình

Những phát minh vô tình nhưng lại thay đổi cả thế giới Những phát minh này đã được phát hiện một cách tình cờ đến mức... khó tin.
Những lần nhặt được của rơi 'hú hồn' hơn cả việc phát hiện kho báu Va phải kho báu thì rất vui nhưng gặp được những thứ dưới đây cũng bất ngờ và ý nghĩa không kém.
Khách du lịch bị đi tù vì đem vỏ sò về làm quà lưu niệm cho bạn Một khách hàng đã phải ngồi tù 15 ngày vì đem vỏ ốc bẹ hồng đang được bảo tồn về nhà làm quà tặng.